Ontruimingsalarminstallaties

Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties
In het examen Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties wordt getoetst of men in staat is zelfstandig en volgens de voorschriften van de NEN 2575 een ontruimingsalarminstallatie te ontwerpen en te projecteren. 

Klik op onderstaande link voor de eindtermen en reglementen.

Eindtermen

Reglementen