Inzien Examenwerk

Kandidaten hebben recht hun examenwerk in te zien. Inzage is alleen mogelijk in het kantoor van ISAC bv. Kandidaten die gebruik willen maken van het recht op inzage dienen dat binnen één maand na de bekendmaking van de uitslag schriftelijk middels het aanmeldformulier inzage te melden bij ISAC bv.

Aanmeldformulier voor inzage examen

Kosten: € 95,00
Locatie: Uden

Uw aanmelding dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van inzage bij ons binnen te zijn.