Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
In dit examen worden de volgende zaken getoetst: globale kennis van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding, alsmede de beveiliging daartegen. Herkenning en toepassing van de componenten van een brandmeld- en ontruimingsalarm systeem. Kennis van de normering op het gebied van installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en uitgebreide kennis met betrekking tot het installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties
In dit examen worden de volgende zaken getoetst: Is men in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een brandmeldinstallatie periodiek te inspecteren en de activiteiten van de “Beheerder BMI” te controleren en te evalueren? Is men in staat om brandmeldinstallaties te onderhouden en reparaties uit te voeren en wijzigingen, die van invloed zijn op de projectering, te signaleren en volgens de geldende procedures te melden en te (laten) opheffen?

Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
In dit examen worden de volgende zaken getoetst: Is men in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een brandmeldinstallatie te ontwerpen en te projecteren? Is men tevens in staat om projecteringsproblemen met betrekking tot onterechte meldingen op te lossen?

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties wordt in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2 genoemd als diegene die namens de eigenaar / gebruiker het beheer en de controle van deze installatie uitvoert. Met het diploma van het examen ‘Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties’ van Examenbureau Isac Examens bewijst men dat wordt voldaan aan de vakbekwaamheideis die wordt gesteld in de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2.

Dit examen is alleen i.s.m. uw opleider af te nemen.