Brandpreventie Deskundige I
Het diploma Brandpreventie Deskundige I, voorheen Brandmeester Preventie.

Een inspectie-instelling moet beschikken over een medewerker die qua vakbekwaamheid gelijkwaardig is aan het niveau Brandmeester of Adjunct-hoofdbrandmeester module Preventie / diploma Brandpreventie Deskundige I.

Bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren dienen gecertificeerd te zijn volgens de BRL regelingen 5019 en 5006. In deze regelingen is o.a. beschreven dat medewerkers in bezit dienen te zijn van het diploma Brandpreventie Deskundige.

Aankomend Brandpreventiedeskundige
Het examen Aankomend Brandpreventiedeskundige (ABD) is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de wet- en regelgeving rond brandveiligheid en brandpreventie.

Na het behalen van het diploma Aankomend Brandpreventiedeskundige heeft u kennis van wet- en regelgeving en de toepassing hiervan op (bouwgerelateerde) brandbeveiliging en brandpreventie. Daarnaast beschikt u over inleidende kennis van het verschijnsel brand, de mogelijke oorzaken en het brandgedrag van (brand)stoffen.

Bouwkundige Brandveiligheid

Het examen Bouwkundige Brandveiligheid toetst basiskennis over de wet- en regelgeving rondom Bouwkundige aspecten van brandveiligheid.

Het examen Bouwkundige Brandveiligheid (BBV) is bedoeld voor iedereen die over kennis van bouwkundige aspecten van brandveiligheid wil beschikken.

Na het behalen van het diploma Bouwkundige Brandveiligheid heeft u kennis van de hedendaagse techniek op het gebied van bouwkundige brandveiligheid en de toepassing hiervan. Tevens heeft u kennis van de bouwkunde in relatie tot brandveiligheid.