NEN 3140 

Voldoend Onderricht Persoon (VOP)
Een voldoend onderricht persoon is iemand die voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.

Een voldoend onderricht persoon verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties, zoals beproeven en meten, repareren en vervangen.

De voldoend onderricht persoon beschikt over:

  • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
  • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Vakbekwaam Persoon (VP)
Een vakbekwaam persoon is iemand met relevante opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.
Een ploegleider is een vakbekwaam persoon die ter plaatse met de leiding van werkzaamheden is belast.
Een vakbekwaam persoon verricht regelmatig onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties, zoals beproeven en meten, repareren, vervangen, aanpassen, uitbreiden, installeren en inspecteren.

 Een vakbekwaam persoon beschikt over: 

  • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
  • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

 Installatie- Werk Verantwoordelijke (IV/WV)
Een installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke  is iemand met relevante opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is om de verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, alsmede bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.

 Een installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke is regelmatig als zodanig werkzaam.

 Een installatie- of werkverantwoordelijke beschikt over:

  • inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
  • vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.