Ieder examen wordt minimaal éénmaal per jaar afgenomen. Examendata zijn onder voorbehoud.

Isac bv behoudt zich het recht, om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, het examen te annuleren en/of de examendata te wijzigen.

Isac bv zal, indien mogelijk, een alternatief bieden.

Isac bv benoemt voor elk examen een onafhankelijke examencommissie.

Onder verantwoordelijkheid van deze commissie worden de opgaven, antwoorden en correctie-instructies vastgesteld, de examens gecorrigeerd en wordt de uitslag vastgesteld.

Een examencommissie kan voor meerdere examens verantwoordelijk zijn.

Op alle examens die door Isac worden afgenomen is het examenreglement van toepassing.

De tekst van het examenreglement (alsmede de eindtermen) kunt u downloaden van onze website of per e-mail opvragen via info@isac-examens.nl.

Voor ieder examen is een aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van Isac.
Kandidaten dienen zich hiermee aan te melden voor het examen binnen de vastgestelde aanmeldingstermijn.

Aanmelden kan alleen schriftelijk. U dient zich uiterlijk 1 week voorafgaand aan het examen aan te melden.
De exacte sluitingsdatum voor aanmelding staat op het aanmeldingsformulier vermeld. Indien u zich na de sluitingsdatum aanmeldt zijn daar extra kosten aan verbonden.

Na sluitingsdatum kunt u een aanmeldingsformulier per e-mail opvragen via info@isac-examens.nl.

Indien een kandidaat verhinderd is aan het examen deel te nemen of zich voor een examen wenst terug te trekken, dient deze zijn inschrijving te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving tot 5 werkdagen voor dat het examen plaatsvindt.

Er vindt dan restitutie van het examengeld plaats minus administratiekosten.

Bij annulering langer dan 14 dagen vóór het examen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de examendatum blijft het volledige examengeld verschuldigd.

Tegen besluiten van Isac bv, waaronder begrepen zijn uitspraken over klachten, dan wel besluitvorming onder verantwoordelijkheid van het Isac bv kan door benadeelden beroep worden aangetekend.
Deze beroepen zullen worden beslecht overeenkomstig het Tegen besluiten van het Isac examens bv, waaronder begrepen zijn uitspraken over klachten, dan wel besluitvorming onder verantwoordelijkheid van het Isac bv kan door benadeelden beroep worden aangetekend.
Deze beroepen zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Hierbij gelden de volgende concretiseringen:

  • Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters
  • De plaats van arbitrage is Uden
  • De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal
  • Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts
  • Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 Rv. is uitgesloten.

De volledige procedure van het “Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut” is terug te vinden op deze link.